Miesięczne archiwum: Styczeń 2011

Własny kanał RSS w PHP

Kolejny, programistyczny, wpis „ku pamięci”.

Poniższe rozwiązanie generuje prosty kanał RSS, który jest bezbłędnie interpretowany przez większość czytników (wliczając Google Reader).

Plik db.php przechowuje ustawienie dostępu do bazy MySQL.

[sourcecode language=”php”]

//db.php

[/sourcecode]

Plik rss.php jest odpowiedzialny za wygenerowanie odpowiedniego pliku XML – po zaimplementowaniu poniższego kodu wystarczy dodać http://www.twojastrona.pl/rss.php do czytnika.

[sourcecode language=”php”]

//rss.php
\r\n”;
$rss .= „\r\n”;
$rss .= „\r\n”;
$rss .= „Tytył\r\n”;
$rss .= „http://www.twojastrona.pl\r\n”;
$rss .= „Opis……\r\n”;
$rss .= „\r\n”;
$rss .= „Logo\r\n”;
$rss .= „http://www.twojastrona.pl\r\n”;
$rss .= „http://www.twojastrona.pl/logo.jpg\r\n”;
$rss .= „\r\n”;
echo $rss;
$db_query = ‚SELECT * FROM blog ORDER BY id DESC’;
mysql_query(‚SET character_set_connection=utf8’);
mysql_query(‚SET character_set_client=utf8’);
mysql_query(‚SET character_set_results=utf8’);
$db_wynik = mysql_query($db_query) or die(mysql_error());
while($row = mysql_fetch_array($db_wynik))
{
echo ‚
‚.$row[„tytul”].’ ‚.$row[„link”].’ ‚.$row[„wpis”].’
‚;
}
?>


[/sourcecode]

Uwaga: Powyższy kod jest strasznie prymitywny, ale … działa.

Na koniec polecam bardziej eleganckie (dość rozbudowana klasa obsługująca kanały RSS napisana w PHP) rozwiązanie znalezione w sieci: Link