Archiwum tagów: porady

Rejestracja samochodu w Polsce

Z okazji uruchomienia „granatowej strzały” (sprowadzonej do kraju toyotki, która już legalnie porusza się ulicami miasta) chciałem napisać, krótki poradnik jak zarejestrować w Polsce samochód sprowadzany z zagranicy:

  1. Dokonujemy zakupu auta, a następnie sprowadzamy je do kraju.
  2. Zbieramy pełną dokumentację (umowa kupna-sprzedaży, dowód rejestracyjny auta, książka serwisowa).
  3. Udajemy się w kierunku Urzędu Celnego (właściwego naszemu miejscu zameldowania).
  4. Tuż przed urzędem dajemy się porwać „naganiaczowi” jednej z wielu firm pomagających w rejestracji.
  5. Zlecamy wykonanie pełnej usługi.
  6. Czekamy na telefon od firmy, która przywiezie nam tablice rejestracyjne i dokumenty do domku.
  7. Cieszymy się nabytkiem 😉

PHP: sortowanie listy plików w katalogu po dacie

Natrafiłem ostatnio następujący problem: wypisać listę plików znajdujących się w podanym katalogu posortowaną według daty modyfikacji pliku.
Rozwiązanie nie jest może super eleganckie, ale działa i ktoś zainteresowany może to poprawić.

Kod znajduje się również: tu

[sourcecode language=”php”]
function Filename_Sort($Folder_Name)
{
$counter=0;
if ($FP = opendir($Folder_Name))
{
while (false !== ($current_file = readdir($FP)))
if (!is_dir($Folder_Name.’/’.$current_file.’/’))
{
// Getting the position of extension
$Ext_position=strrpos($current_file,’.’);
// checking if extension is present
if ($Ext_position!==false)
{
// not showing php files (you can add more conditions here or use glob instead opendir to get filenames
if(substr($current_file,$Ext_position+1)!=’php’)
{
//creating two arrays: array of filenames and array of file modification times – using filemtime function
$Current_file_date = date (‚y-m-d H:i’, filemtime($Folder_Name.’/’.$current_file));
$Filenames_Array[$counter]=$current_file;
$Dates_Array[$counter]=$Current_file_date;
$counter+=1;
}
}
}
closedir($FP);
}
else return false;
//sorting table of filenames
array_multisort($Dates_Array, SORT_DESC, SORT_STRING, $Filenames_Array);
$i=0;
while ($i < $counter) { //getting result on the screen as list of http links $current_file=$Filenames_Array[$i]; echo '‚.$Folder_Name.$current_file.’ – ‚.date (‚y-m-d H:i’, filemtime($Folder_Name.’/’.$current_file)).’
‚;
$i++;
}
}

$folder = ‚uploads/’;
Filename_Sort($folder);
[/sourcecode]